Medlemsmøte fredag 29.01 kl. 18.45

Det har åpnet seg en mulighet å bytte spillekveld i Sangerhuset fra fredag til mandag fra høsten 2016. Det ble på årsmøte i 2013 fremmet forslag om at vi skulle bytte spillekveld, dette forslaget falt da det på dette tidspunktet ville innebære bytte av spillested. Årsmøtet ønsket at styret skulle følge med på fremtidige muligheter i Sangerhuset. Styret som ikke har diskutert saken vil høre hva medlemmene mener og hvilke fordeler og ulemper dette vil medføre. Et forslag må fremmes og en beslutt må uansett bli tatt på et årsmøte (foreløpig planlagt til 26.2 eller 4.3). Sarpsborg Sjakklubb har hatt fredag som spillekveld siden ca 1963.