Barneopplæring starter på fredag.

På fredag starter vi med opplæring. Målgruppen er barn i skolealder. Opplæringen kommer til å vare mesteparten av (eller hele) høsten og koster 200 per barn. Inkludert i dette er medlemskap i klubben og Sjakkforbundet, samt opplæringsboken Sjakk i skolen 1 som vi kommer til å bruke i opplæringen. Vi spiller i Sangerhuset, og spiller 17:30 til 18:30.